tér
TERÁPIÁK
TERAPEUTÁK
MEGKÖZELÍTÉS
LINKGYŰJTEMÉNY

PSZICHOANALÍZIS

A pszichoanalízis olyan terápiás módszer, amely a lelki problémák megoldását a tudattalan konfliktusok feltárásától várja. Elmélete és gyakorlata Sigmund Freud felfedezésein alapul, az ő életműve kiindulópontja és viszonyítási alapja e tudományág minden későbbi fejlődésének. A pszichoanalízis volt az első olyan pszichoterápiás irányzat, amely összefüggő képet alkotott a lelki szerkezet felépítéséről, a lelki betegségek keletkezéséről. Jelentősége túlnő a pszichológiai felismeréseken, elmélete a teljes 20. század kulturális, társadalmi és tudományos fejlődését áthatotta. Ahogy maga Freud is bízott benne, a biológiai fejlődés, a kognitív idegtudományi és a fejlődéslélektani kutatási eredmények igazolják a pszichoanalízis, mint a lelki betegségek gyógyításának módszerét ill. finomítják és módosítják egyes téziseit.

Célja: A gyógymód célja a személyiségfejlődés elakadásainak feloldása, az elhárított és tudattalanná vált tartalmak integrálása a személyiségbe. Ennek útja a tudattalan belső konfliktusok tudatosítása, újraélése és új módon történő feldolgozása a kezelés során. A gyerekkorban bevésődött rossz alkalmazkodást meghatározó belső sémák, lelki munkamódok, amelyek a felnőtt életben ismétlődő kapcsolati konfliktusokhoz és életvezetési problémákhoz vezettek, a terápiás kapcsolatban feltárhatók és átalakíthatók a sikeresebb és energikusabb életvitel érdekében.

A kezelés minimum heti 3 alkalommal történő találkozásokat jelent, ahol a terapeuta a lelki élet egészét vizsgálja, ahogy az az ember élettörténetében, cselekedeteiben, gondolatáramlásában megmutatkozik - fontos szerephez jut az álmok, fantáziák, átfutó gondolatok beillesztése a lelki élet folytonosságába. Ezáltal lehetségessé válik a személyiség teljesebb átdolgozása, harmonikusabbá válása, egy új életminőség kialakulása.

Alkalmazható: Főként olyan esetekben javasoljuk, ahol ismétlődő életvezetési problémák, tünetek valószínűsítik, hogy a bajok gyökerét a személyiségfejlődés korai zavaraiban kell keresnünk (korai elválasztások, konfliktusos anya-gyerek kapcsolat, traumák, családi terheltség, szülők durva veszekedései, válása). A bizalmatlanság, a kapcsolatok kerülése, a függőségtől való félelem ugyanúgy korai sérülések meglétét jelezheti.

A klasszikus analízis rendszerint évekig tart és sok időt és energiát igényel. Ha a megvalósítása nem lehetséges, az énerősítő analitikus kezelés is segítséget nyújthat. Ilyenkor a heti 1-2 találkozás alkalmával az aktuális problémák megbeszélése, feszültségoldása történik megértő, érzelmileg biztonságos légkörben. Az analitikus felfigyel azokra a finom jelzésekre, amikkel a beteg énje egy konfliktushelyzetre reagál, de amiket eddigi életvezetésében figyelmen kívül hagyott. Alkalmazható: Szélesebb körben, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, ismételten konfliktushelyzetbe kerülő személyiségeknél is.

Eredmények:
- A páciens önismeretének javulása, feszültségeitől való megszabadulás, megkönnyebbülés (pszichés eredetű tünetek megszűnése).
- Új erőforrások felfedezése önmagában, amelyet életvitele, kapcsolatai javításához tud felhasználni.
- Bizalom mélyülése, kielégítőbb kapcsolatok.
- Az áttétel (gyerekkori kapcsolati minták újraéledése és megjelenése a páciens terapeuta kapcsolatban) során nyert belátását fel tudja használni arra, hogy mindennapi élete szervezésében, kapcsolatai alakításában változást érjen el.
- Autonómia, önállóság növekedése, érettebb személyiséggé válik.

« vissza
1137 Budapest, Katona József u. 16. VI/14.