tér
TERÁPIÁK
TERAPEUTÁK
MEGKÖZELÍTÉS
LINKGYŰJTEMÉNY

dr. Gyomlai Éva

pszichoanalitikus, pszichoterapeuta szakorvos

Pszichoanalízissel és egyéni analitikus terápiákkal foglalkozom. Leggyakrabban szorongás, depresszió, pánik, (pár)kapcsolati zavarok, önértékelési nehézségek, veszteség élmények miatt fordulnak hozzám. Gyakori nehézség a párkapcsolatban önmagunk megőrzése, a szakmai identitás kialakítása, a szülőkről való leválás és a másik oldalon a gyerekek elengedése.

Szomatikus orvosként kezdtem dolgozni, első szakvizsgámat reumatológiából szereztem. A testi tünetek hátterében nemritkán lelki gondok voltak érzékelhetők - ezek feldolgozására a pszichoanalízis vagy a pszichoterápia ad lehetőséget. Elméleti tanulmányaimat a Tündérhegyi Pszichoterápiás Képzésen végeztem. A gyakorlatban csoportanalízist és egyéni analitikusan orientált módszert majd pszichoanalízist tanultam, így váltam pszichoterapeutává, majd pszichoanalitikussá.

Lelki gondjainkkal bizalomteli, megértő, elfogadó terápiás légkörben, a pszichés terhelhetőséghez igazodva dolgozhatunk. Az érzéseink, viszonyulásaink, kapcsolódási módjaink egy része tudatos, miközben sokszor nem tudatos érzéseink, vágyak cselekvéseink mozgatórugói. Ezek feltárása, megfogalmazása lehetővé teszi átdolgozásukat. A tudatosodott érzések szabályozhatók, megérthetők, a kapcsolódási módok megváltoztathatók.

A pszichoanalízis mélyebb, teljesebb átdolgozást, az érzések szabadabb megélését és az önanalízis képességének elsajátítását teszi lehetővé. A modern pszichoanalitikus elméletek közül a tárgykapcsolat-elmélet, a bioni mezőelmélet és a mentalizációs munkamód jellemzi terápiás attitűdömet. A mentalizáció segítéséről tartottam előadást a 2010-es Pszichoterápiás Konferencián.

2012-ben két tanulmányom jelent meg a Pszichoterápia című szakmai folyóiratban, a mentalizációs munkamód és a pszichoanalízis indítása volt az írásaim témája. A terápia intenzifikálásáról adtam elő a 2012-es Pszichoanalitikus Konferencián.

2014-ben a viszontáttételi érzések interszubjektív megközelítéséről tartottam előadást a Pszichoanalitikus Konferencián. 2015-ben ugyanerről írtam tanulmányt a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Lélekelemzés című kiadványába.

A pszichoanalízis és a pszichoterápia egy aktív, kreatív, közös munka, örömömre szolgál, ha ebben segítséget nyújthatok a hozzám fordulóknak.

A bejelentkezés történhet telefonon vagy e-mailben:

06 30 9540 821

gyomlaie@chello.hu

Honlapom a www.pszichoterapiak.net címen található.

« vissza
1137 Budapest, Katona József u. 16. VI/14.